Εργαστήριο Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Περιβαλλοντική Αειφορία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αυτό που έχει σημασία είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον πρωτίστως των ίδιων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και συγκεκριμένα οι καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος τους. Συχνά το «με σεβασμό στο περιβάλλον», που περιλαμβάνει έννοιες όπως η εκτίμηση –η τήρηση και η συμμόρφωση μπορεί να γίνει «με συνείδηση», δηλαδή οι φορείς να γνωρίζουν και να κατανοούν τη λειτουργία τους, το περιβάλλον τους, τα συμβαίνοντα γύρω τους και να έχουν κατά το δυνατόν την αίσθηση της «θέσης» και της σημασίας τους στον κόσμο καθώς και του αντίκτυπου των πράξεών τους. Στο εργαστήριο συμμετείχαν ΚΟΙΝΣΕΠ που έχουν επιλέξει να ανήκουν στο χώρο της ΚΑΛΟ και όχι του σκέτου επιχειρείν ακριβώς γιατί αισθάνονται τη «θέση» και της σημασία των επιχειρήσεών τους καθώς και του αντίκτυπου των πράξεών τους στο περιβάλλον ως καθημερινή πρακτική.

photo for the environment

Ο συντονισμός του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε από την Χριστίνα Κονταξή (υπέυθυνη για θέματα περιβάλλοντος στην ΚΟΙΝΣΕΠ Μονοπάτια της Ελλάδας).

Αρχικά, έγινε παρουσίαση των τριών ΚΟΙΝΣΕΠ, μέλη των οποίων ανέπτυξαν – εν συντομία – την περιβαλλοντική τους αειφορία, τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζουν, τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και τον τρόπο με τον οποίο προωθούν την αειφορία στην καθημερινή λειτουργία τους.

Στη συνέχεια, δίνονται συνοπτικές πληροφορίες για τα 3 εγχειρήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου.

Η Naxos Trekking είναι μια ΚΟΙΝΣΕΠ που σκοπό έχει την προστασία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας και την ανάδειξη μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του ηπίου εναλλακτικού τουρισμού, δηλαδή πεζοπορικών περιηγήσεων. Οι πεζοπορικές διαδρομές της επιχείρησης είναι δομημένες γύρω από σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να είναι αρχαιολογικά, βυζαντινά είτε αμιγώς φυσιολατρικά. Οι διαδρομές είναι διαφορετικής διάρκειας και βαθμού δυσκολίας. Η επιχείρηση σχεδιάζει πεζοπορικές περιηγήσεις με έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση ενώ συνεργάζεται με τουριστικά πρακτορεία και ξενοδοχεία της Νάξου, αλλά και γειτονικών νησιών.

Το Sustainable Food Movement in Greece είναι μια ΚΟΙΝΣΕΠ που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των απορριμμάτων τροφής και στην προώθηση της αειφορίας στον κλάδο της γαστρονομίας και του τουρισμού. Προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις καθώς και σε επαγγελματίες που αναζητούν την εξειδίκευση στην αειφόρο γαστρονομία. Η foodity είναι η πρώτη ελληνική εφαρμογή παροχής γευμάτων πλεονάζουσας τροφής σε χαμηλό κόστος από διακεκριμένα ξενοδοχεία και εστιατόρια, με στόχο την καταπολέμηση του food waste στην υψηλή γαστρονομία. Ο χρήστης-καταναλωτής, δύναται να αγοράζει μια μερίδα φρέσκου φαγητού από πρώτη ύλη που δεν θα αξιοποιούσε ένα εστιατόριο. Ο χρήστης εστιάτορας, προσφέρει την πρώτη ύλη που δεν θα αξιοποιούσε, σε μερίδες, με το όνομα surplus food portions έτσι ώστε να μειώσει το food waste του.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Μονοπάτια της Ελλάδας (Paths of Greece) δραστηριοποιείται στον πεζοπορικό τουρισμό. Η ομάδα εντοπίζει τα παλιά μονοπάτια του κάθε τόπου σε συνεργασία με τους ντόπιους και τα οργανώνει σε δίκτυο με βάση τις απαιτήσεις των πεζοπόρων. Ακολουθεί η διαδικασία των εγκρίσεων και της γραφειοκρατίας ώστε να καθαριστούν και να σηματοδοτηθούν. Τελευταίο και πιο σημαντικό η προβολή των μονοπατιών εντός και εκτός Ελλάδας. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργηθεί το σήμα πιστοποίησης καταλυμάτων Hikers Friendly Hotels το οποίο βοηθάει και αναγνωρίζει τα καταλύματα που παρέχουν υπηρεσίες και υποδομές εναρμονισμένες με τις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου. Όραμά τους είναι να γίνει η Ελλάδα ένας από τους κορυφαίους πεζοπορικούς προορισμούς στον κόσμο.

Η ανάδειξη τρόπων μέσα από τα οποία τα τρία εγχειρήματα στρέφονται σε περιβαλλοντικά συναφείς οικονομικές δραστηριότητες και ενσωματώσουν ανάλογα στοιχεία στην καθημερινή παραγωγική τους λειτουργία μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και πάνω από όλα τις συνεργασίες με πολλούς και διαφορετικούς φορείς, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού και ακολούθησε ευρεία συζήτηση.

Ακολούθως, αναπτύχθηκε – συνοπτικά - η λογική της προσαρμοζόμενης διαχείρισης στην ΚΟΙΝΣΕΠ Μονοπάτια της Ελλάδας ως λειτουργία με αειφόρο τρόπο και με περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Με επίκεντρο τη στοχοθεσία και τα 5 βασικά βήματα όταν θέτουμε στόχους δηλαδή το κατά πόσο αυτοί είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, αποδεκτοί / ρεαλιστικοί και χρονικά δεσμευτικοί χωρίστηκαν οι συμμετέχοντες/ουσες σε δύο ομάδες οι οποίες ασχόληθηκαν με δύο διαφορετικές μελέτες περίπτωσης. 

1η Ομάδα: Μείωση της παραγωγής αποβλήτων σε κατάστημα παραγωγής χυμών στο κέντρο της Αθήνας (περίπτωση μελέτης Χυμοποιείο)

Κομπόστ, δηλαδή φυσικό λίπασμα που προκύπτει όμως από την διεργασία της κομποστοποίησης μόνο υπολειμμάτων καταστήματος φυσικών χυμών και άρα υπολειμμάτων φρούτων και όχι γενικά υπολειμμάτων κουζίνας - κήπου. H διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών υγρασίας, θερμοκρασίας και αερισμού είναι στοιχεία κρίσιμα για τη διαδικασία της κομποστοποίησης.

2η Ομάδα: Κοινωνική Δικτύωση φορέων ΚΑΛΟ στις Κυκλάδες (μελέτη περίπτωσης Άνεμος Ανανέωσης)

Νetworking επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό. Καταλύματα, Υπηρεσίες, Δραστηριότητες ή/και Μετακινήσεις συνεργάζονται ή/και καταγράφονται σε καινοτόμο ψηφιακό προϊόν υπηρεσιών ΚΑΛΟ.