Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2019

ΦΟΡΟΥΜ

Συζητώντας για το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην  Ελλάδα

Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2019, Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα)

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διοργάνωσε για έκτη κατά σειρά χρονιά την ετήσια ανοιχτή συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Social Entrepreneurship Forum 2019 poster

Τις εργασίες του 6ου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παρακολούθησαν παραπάνω από 120 άτομα, μέλη εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), στελέχη φορέων στήριξης, μέλη δικτύων, μέλη της ευρύτερης ερευνητικής και ακαδημαίκής κοινότητας, αλλά και ορισμένοι θεσμικοί εκπρόσωποι (στελέχη αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας). 

Το φόρουμ ξεκίνησε με το εργαστήριο για την ενοποίηση της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας με συντονίστρια την Ιφιγένεια Δουβίτσα (συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και με βασικό εισηγητή τον καθηγητή Hagen Henry, νομικό με μεγάλη ειδίκευση σε θέματα συνεταιριστικού δικαίου. Αφού παρουσιάστηκε η διεθνής εμπειρία αναφορικά με την εναρμόνιση και την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας, ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ ακαδημαϊκών (Όλια Κλήμη Καμινάρη/Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Μελετών), μελών συνεταιρισμών (Βασίλης Μπιρλιράκης/Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών, Κώστας Νικολάου/Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία), στελεχών στήριξης του συνεργατικού κινήματος (Εμμανουήλ Καπελλίδης, νομικός σύμβουλος-Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων, Βασίλης Μπέλλης/Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Λουκάς Μπρέχας/Δίκτυο ΚΑΠΑ), μέλη συνεταιριστικών ενώσεων (Καλομοίρα Μπάρκα, Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ) για την αναγκαιότητα ενοποίησης της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας επιτέλους στη χώρα μας. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, δημιουργήθηκε μία άτυπη ομάδα εργασίας με στόχο τη συνέχιση της διαβούλευσης και την υποβολή συγκεκριμένης πρότασης για την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Τα κέντρα στήριξης της ΚΑΛΟ είχαν επίσης την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να φτάσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, να οικοδομήσουν συνέργειες με άλλους φορείς σε κάθε περιοχή, αλλά και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δομών αυτών. Στο κλειστό αυτό εργαστήριο το οποίο συντόνιζε ο Γιώργος Πλουμπίδης εκ μέρους του Dock-Συνεργατικού Χώρου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, συμμετείχαν μέλη και στελέχη από άλλα 5 τυπικά Κέντρα Στήριξης της ΚΑΛΟ (Κέρκυρας, Κορινθίας, Μαγνησίας, Χανίων, Φωκίδας) καθώς και άλλα 5 άτυπα Κέντρα Στήριξης (Higgs, Impact Hub Athens, Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας, Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ, Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την ΚΑΛΟ) αλλά και στελέχη στήριξης από την τοπική αυτοδιοίκηση (ΕΕΤΑΑ/Επιχειρώ Κοινωνικά) και στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας. 

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση αναφορικά με το παρόν και το μέλλον των δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Αρχικά, ο καθηγητής Hagen Henry ανέδειξε το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για κατάλληλες δημόσιες πολιτικές για την ΚΑΛΟ, δηλαδή την οικονομική παγκοσμιοποίηση και την απορρύθμιση των παραδοσιακών μηχανισμών κοινωνικής συνοχής. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν τα συμπεράσματα από τα δύο πρώτα εργαστήρια, δηλαδή το αίτημα για την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και οι πρακτικές και προκλήσεις για την αυριανή ημέρα των Κέντρων Στήριξης για την ΚΑΛΟ.  Εκ μέρους του πεδίου, τέθηκαν τα καίρια επίδικα της περιόδου αναφορικά με θεσμικές αστοχίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις αρχές της ΚΑΛΟ (Φώτης Σαγώνας, Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας), τη συστηματική υποχρηματοδότηση των φορέων ΚΑΛΟ αλλά και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων (Άννα Κονιωτάκη, Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας), την ανάγκη υπέρβασης του θεσμικού κατακερματισμού για την ενοποίηση όλου του πεδίου (Βασίλης Μπέλλης, Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας). Στα αιτήματα του πεδίου, τοποθετήθηκε η Ελένη Κοντονάσιου εκ μέρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, τονίζοντας τη δέσμευση για τη συνέχιση της διαβούλευσης με το πεδίο και της επίλυσης ορισμένων ζητημάτων που έχουν αναδειχτεί.

Η δεύτερη ημέρα του Φόρουμ ήταν αφιερωμένη σε 3 θεματικά εργαστήρια.

Το εργαστήριο με θέμα την έμφυλη διάσταση στην ΚΑΛΟ με συντονίστρια τη Ναταλία Ροζαλία Αυλώνα (υπ. διδάκτωρ σε θέματα κοινών και φύλου), άνοιξε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από πρακτικές οι οποίες προωθούν την έμφυλη δημοκρατία και ισότητα αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι διαστάσεις δεν είναι αυτονόητες σε εγχειρήματα της ΚΑΛΟ. Στο εργαστήριο συμμετείχαν μέλη μικτών εγχειρημάτων ως προς τη διάσταση φύλου (ΣΥΝ ΑΛΛΟΙΣ, Konsept), αμιγώς γυναικείες ομάδες (Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ, Μούσες Πιερίας, Lacandona) και σύλλογος με μεταναστευτικό υπόβαθρο (Μέλισσα).

Το εργαστήριο με θέμα την περιβαλλοντική αειφορία σε εγχειρήματα της ΚΑΛΟ με συντονίστρια τη Χριστίνα Κονταξή (υπεύθυνη για θέματα περιβάλλοντος, στην ΚΟΙΝΣΕΠ Μονοπάτια της Ελλάδας) ανέδειξε τρόπους μέσα από τους οποίους τα εγχειρήματα μπορούν να στραφούν προς περιβαλλοντικά συναφείς οικονομικές δραστηριότητες ή/και να ενσωματώσουν ανάλογα στοιχεία στην καθημερινή παραγωγική τους λειτουργία.

Τέλος, το εργαστήριο με θέμα τις Ενεργειακές Κοινότητες και συντονιστή το Δημήτρη Κιτσικόπουλο από ΚΟΙΝΣΕΠ Ηλέκτρα συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στο εργαστήριο έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (Θεοχάρης Τσούτσος/Πολυτεχνείο Κρήτης, Νάσος Βασιλάκης και Φοίβος Παλαιογιάννης/Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), στελέχη στήριξης (Μάγια Ανδρέου/Energy Community River) και από την υπεύθυνη προγραμμάτων Οικολογίας του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Αγάπη Τσαμπάζη.

Θα ακολουθήσουν σύντομα αναρτήσεις με το υλικό των παρουσιάσεων αλλά και αναφορές υλοποίησης των επιμέρους εργαστηρίων.