Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Εγγραφείτε και περιηγηθείτε στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

logo Educational Platform SSE

Περιηγηθείτε στις υπάρχουσες ενότητες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας kalomathe.gr (Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, Ομάδα: Ο Πυρήνας ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ, Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας).

Εγγραφείτε στο newsletter της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για να ενημερωθείτε άμεσα μόλις είναι διαθέσιμες οι επόμενες ενότητες (Μάρκετινγκ στην ΚΑΛΟ, Επιλογή Νομικής Μορφής - Φορολογικά και Ασφαλιστικά Θέματα).