Ανοικτά Δεδομένα, Συμμετοχή & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Re:publica 2017

open data (lego)Βερολίνο, Δουβλίνο, Θεσσαλονίκη, η Re:publica είναι εδώ! Τα δεδομένα είναι πλέον μια θεμελιώδης υποδομή καθώς επιτρέπουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τις δημόσιες υπηρεσίες, την επιχειρηματική καινοτομία και την κοινωνία των πολιτών. Πως συνδέονται όλ' αυτά; Ποια είναι η ειδική σημασία των ανοικτών δεδομένων και τι σημαίνει ακριβώς εμπεριστατωμένη στρατηγική ανοικτών δεδομένων όταν στοχεύεις στην αυξημένη συμμετοχή των πολιτών;

Η Re:publica 2017 πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 11-13 Σεπτεμβρίου. Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας συμμετείχε με δύο εκδηλώσεις για τα Ανοικτά Δεδομένα την Τρίτη στις 12 του Σεπτέμβρη:

 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Πως μπορούν τα Ανοικτά  Δεδομένα να ενισχύσουν την κοινωνική καινοτομία;
  12.09.2017, 12:30 μ.μ., Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Stage 2)

  Παρά το γεγονός ότι η γνώση που βασίζεται στα δεδομένα έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί για να επιλύσει επιχειρηματικά προβλήματα, δεν έχει ακόμα παρουσιάσει όλες τις δυνατότητές της στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Από τη μία, τα κοινωνικά προβλήματα είναι πολύ πολυπλοκότερα λόγω της πληθώρας των ανθρώπων που επηρεάζουν: με τη συνεργασία συχνά περιορισμένη αλλά και έλλειψη πηγών δεδομένων και γνώσης. Από την άλλη, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική καινοτομία σκοντάφτουν σε ένα σημαντικό εμπόδιο της έλλειψης και της ανωριμότητας που χαρακτηρίζουν τις παρούσες υποδομές δεδομένων. Ειδικότερα, οποιαδήποτε υποδομή δεδομένων αποτελείται από δεδομένα υψηλής αξίας (πχ. ανοικτά δεδομένα και πρότυπα) και τους οργανισμούς που τα διαχειρίζονται. Μια αξιόπιστη υποδομή δεδομένων πρέπει να είναι βιώσιμα χρηματοδοτούμενη και έχει εποπτεία που κατευθύνει προς τη βελτιστοποίηση της αξίας και της χρήσης των δεδομένων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας. Τα δεδομένα υψηλής αξίας (data assets) μπορούν να βρεθούν στο κλειστό, στο διαμοιραζόμενο ή και στο ανοικτό κομμάτι των διαθέσιμων δεδομένων.
  Στην εκδήλωση, συζητήσαμε παραδείγματα και ιδέες σχετικά με το ποιες υποδομές είναι σημαντικές και πως μπορούν να ενισχύσουν κοινωνικές πρωτοβουλίες με πρωτοποριακούς τρόπους.

  Ομιλητής:
  Μιχάλης Βαφόπουλος, ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας "Δημόκριτος, μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ (με υποτίτλους για κωφούς):

 

 • Ανοικτά Δεδομένα σε Έξυπνες Πόλεις - Ενισχύοντας τη Συμμετοχή των Πολιτών
  12.09.2017, 15:00 μ.μ., Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Stage 2)

  Στις μέρες μας, όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των ανοικτών δεδομένων στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην εφαρμογή σχεδίων και υπηρεσιών για το κοινό καλό, την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων. Όλο και περισσότερες πόλεις υιοθετούν σταδιακά πολιτικές και στρατηγικές ανοικτών δεδομένων - μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποτολμώντας τα πρώτα του βήματα στον τομέα αυτό.

  Ομιλήτριες/ες:
  Απόστολος Κρητικός - Εκπαιδευτής Ανοικτών Δεδομένων, Open Data Institute
  Λίνα Λιάκου - Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας
  Χαράλαμπος Μπράτσας - Γενικός Διευθυντής Open Knowledge Foundation

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ (με υποτίτλους για κωφούς):

 

Ακολουθήστε τις εκδηλώσεις στο facebook εδώ και εδώ. Ο χώρος των εκδηλώσεων ήταν προσβάσιμος για ΑμεΑ (περισσότερα εδώ, στα αγγλικά).