Σεμινάριο ενδυνάμωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Αθήνα

Σεμινάριο Εκπαίδευση και ενδυνάμωση του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα Βιωσιμότητας και Πράσινης Οικονομίας
23/10/15,  Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, Δημαρχείο

Σε συνέχεια των σεμιναρίων που διοργανώσαμε στα πλαίσια της δράσης Πράσινη Περιφερειακή Ανάπτυξη, στην Κοζάνη και στα Χανιά, πραγματοποιούμε ένα ακόμα σεμινάριο σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, και τον κοινωνικό συνεταιρισμό Άνεμος Ανανέωσης, στις 23 Οκτωβρίου 2015, στο Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Στο σεμινάριο που έχει ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής σχεδίων για την οικολογική και κοινωνική βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα, τοπικές προκλήσεις και δυνατότητες αναφορικά με τον αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, διαμόρφωση στρατηγικής με συμμετοχικό τρόπο και πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00 Έναρξη

 • Χαιρετισμός Δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου
 • Κύριες κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Αικατερίνη Ασημακοπούλου, Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
 • Η σημασία και ο ρόλος του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, Εκπρόσωπός του Δικτύου

11.30-12.30 Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, εργαλεία χρημαοτδότησης

 • Γενικές αρχές, βασικές παράμετροι του Γενικού και των πέντε Ειδικών Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων – Στόχοι, προτεραιότητες, κριτήρια του ΠΕΠ Αττικής. Ποιες είναι οι αλλαγές στον σχεδιασμό σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους
 • Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι και υποχρεώσεις/προαπαιτούμενα που προκύπτουν σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο από τις διάφορες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για το περιβάλλον, την ενέργεια-κλίμα και τις κοινωνικές πολιτικές

  Εισηγητής: Ν. Χρυσόγελος, Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης»

12.30-12.45 Διάλειμμα

12.45-14.00 Προστασία κλίματος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, COP21, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015.

 • Οι δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ο ρόλος των δήμων και των δημοτών στην προστασία κλίματος και στην ενεργειακή μετάβαση
 • Εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια και κατοικίες,
 • Ενεργειακοί συνεταιρισμοί και ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί
 • Βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς (υπαλλήλων)

  Εισηγητές: Ηλίας Σαββάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου
  Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης»

14.00-14.15 Διάλειμμα

14.15-15.00 Παράλληλα εργαστήρια: Συμμετοχικός σχεδιασμός και πώς ο Δήμος παίζει τον ρόλο καταλύτη για τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στον σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων τοπικής βιωσιμότητας

 • Ομάδα 1: Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ για κτίριο του Δήμου με συμμετοχή της κοινότητας
 • Ομάδα 2: Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο κατοικιών και γειτονιάς

  Εισηγητές: Ν. Χρυσόγελος, Άννυ Μητροπούλου

15.00-15.15 Διάλειμμα

15.15-16.00 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δυο εργαστηρίων 

Συντονισμός: Νίκος Χρυσόγελος, Αικατερίνη Ασημακοπούλου, Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής