Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία

Εκπαιδευτική επίσκεψη, Eνδυνάμωση εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, μεταναστευτικών θεσμών και οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού, Βερολίνο, 25-29 Μαρτίου 2015

Oι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν πρωτοβουλίες, ιδρύματα, οργανώσεις και φορείς που καταπολεμούν ενεργά τα φαινόμενα ρατσισμού, διακρίσεων και βίας και δραστηριοποιούνται ενάντια στην ακροδεξιά και τον αντισημιτισμό. Μέσω διαδικασιών ανάπτυξης των σχολείων, πρακτικών για τη δημοκρατική εκπαίδευση νέων σε σχολεία και στοχευμένων μετεκπαιδεύσεων για κάθε ομάδα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς, σε σχολεία και νηπιαγωγεία καθώς και σε γονείς, δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία, δίγλωσσα μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας και εκπαιδευτικά υλικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος που βοηθά στη συνειδητοποίηση και έγκαιρη καταπολέμηση ρατσιστικών φαινομένων. Επίσης, παρέχεται προστασία και υποστήριξη των θυμάτων μέσω συμμετοχικών προγραμμάτων στο εξωσχολικό περιβάλλον και σε δήμους και δικτύωση των δήμων σχετικά με θέματα ευαισθητοποίησης για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Δικτύο Σχολείων Xωρίς Ρατσισμό – Σχολεία με Θάρρος (Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage), το δημοτικό σχολείο Lenau, το Κέντρο για την Εκπαίδευση, την Ενσωμάτωση και τη Δημοκρατία RAA, το  Ίδρυμα Αntonio Amadeu, την πρωτοβουλία του Kreuzberg για την Πολιτική Εκπαίδευση κατά του Αντισημιτισμού, Κiga και τα κεντρικά του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ. 

Κατηγορία
This article is licensed under All rights reserved.

0 σχόλια

Write new comment