Σεμινάριο Αναπτύσσοντας μια κοινωνική επιχείρηση

Σεμινάρια για ΚΟΙΝΣΕΠ - Αναπτύσσοντας μια κοινωνική επιχείρηση
8-10/12/2014, Θεσσαλονίκη, Οικόπολις (Πτολεμαίων 29Α)

Το σεμινάριο «Ανάπτυξη μίας κοινωνικής επιχείρησης», εντάσσεται σε μια σειρά σεμιναρίων που διοργανώνουν η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδας με στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την δημιουργία βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό το στόχο αποσκοπεί και ο Οδηγός Δημουργίας Κοινωνικών Επιχείρησεων της οικονομολόγου Σοφίας Αδάμ, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα.

Το τριήμερο σεμινάριο «Ανάπτυξη μίας κοινωνικής επιχείρησης» απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη συγκροτήσει μια κοινωνική επιχείρηση και χρειάζονται υποστήριξη στη λειτουργία της, καθώς η θνησιμότητα ορισμένων παραδειγμάτων δείχνει τη σημασία της διαρκούς εγρήγορσης για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων. Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποσαφηνίσει σημαντικά πρακτικά θέματα, και θα έχουν αναπτύξει περαιτέρω τις oργανωτικές τους δεξιότητες για να ανταποκριθούν στη λειτουργία μίας κοινωνικής επιχείρησης.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:

8.12.2014, 5μμ-9μμ

 • Εσωτερική λειτουργία μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
 • Διαχείριση ομάδας/οργάνωση συναντήσεων
  Εισηγήτρια: Σοφία Αδάμ
  Συντονισμός: Πόπη Σουρμαΐδου

Παρουσίαση

 • Νομική υπόσταση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – Νομικές υποχρεώσεις
  Εισηγήτρια: Πόπη Σουρμαΐδου
  Συντονισμός: Σοφια Αδάμ

Παρουσίαση

9.12.2014, 5μμ-9μμ

 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
 • Φορολογικές υποχρεώσεις
  Εισηγήτρια: Ράνια Σωτηρίου
  Συντονισμός: Σοφια Αδάμ   

Παρουσίαση

10.12.2014, 5μμ-9μμ

 • Οικονομική παρακολούθηση   
  Εισηγήτρια: Σοφια Αδάμ
  Συντονισμός: Ράνια Σωτηρίου

Παρουσίαση

 • (Κοινωνικό) marketing-προώθηση
  Εισηγήτρια: Πόπη Σουρμαΐδου
  Συντονισμός: Ράνια Σωτηρίου  

Παρουσίαση