Συμμαχία για το Νερό

Η Συμμαχία για το νερό είναι ένα πρόγραμμα δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, με έμφαση στη μείωση κατανάλωσης αστικού νερού, από δήμους και δημότες που διεξήχθηκε από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Στο πρόγραμμα αυτο συνεργάστηκαν η περιβαλλοντική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.  Την πρωτοβουλία υποστήριξε επίσης η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), με 177 μέλη ΔΕΥΑ πανελλαδικά.

Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή, συγκέντρωση και προώθηση στοιχείων και δεδομένων σε πολιτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, καθώς και επικοινωνιακό επίπεδο που θα βοηθήσει τους δήμους αλλά και τους δημότες να βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητες δράσης τους για την επίτευξη της ορθολογικότερης και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού.

Στα πλαίσια αυτά διοργανώθηκαν μία σειρά ενημερωτικών συναντήσεων και εργαστηρίων με τη συμμετοχή αντιπροσώπων και τεχνικών απο δημοτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες διάφορων πόλεων, με στόχο τη καταγραφή των προβλημάτων σε θέματα πολιτικής διαχείρισης υδατικών πόρων σε ό,τι αφορά τις πηγές, τους τρόπους επεξεργασίας και την κατανάλωση. Στα εργαστήρια προσκλήθηκαν εμπειρογνώμονες από φορείς και οργανώσεις της Γερμανίας που σχετίζονται με τη διαχείριση υδατικών πόρων οπως η περιβαλλοντική οργάνωση Grüne Liga, η Ένωση Φορέων Δημόσιας Διαχείρισης Νερού (Allianz Öffentlicher Wasserbetriebe - AWÖ), η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της πόλης του Βερολίνου, κ.α.).

Η  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ αποτελεί απότοκο των συμπερασμάτων της έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό που διεξήγαγε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το 2012 με άξονα την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης- εκπαίδευσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών και των δήμων, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης των διαθέσιμων υδατικών πόρων όσο και γενικότερα σε επίπεδο βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού.

Το επιστέγασμα της εξάμηνης προσπάθειας καταγραφής των υφιστάμενων προβλημάτων, αλλά και ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ανάμεσα σε Έλληνες και Γερμανούς εμπειρογνώμονες, με αντικείμενο τη βιώσιμη αστική χρήση του νερού, παρουσιάζεται  υπό  τη μορφή χρηστικού Οδηγού Καλών Πρακτικών για τη βιώσιμη Διαχείριση Αστικού νερού  σε ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά και στο ευρύ κοινό, επιχειρώντας να εισφέρει καινοτόμες και ουσιαστικές  προτάσεις στο πεδίο της υδατικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλεων.