Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας χορηγεί υποτροφίες ετησίως σε περίπου 1.000 προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και υποψήφιους διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων και των εθνικοτήτων, οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών ή πανεπιστήμια των τεχνών. Περιμένουμε από τους υποτρόφους μας να έχουν άριστη ακαδημαϊκή βαθμολογία, να είναι κοινωνικά και πολιτικά ενεργοί και να ενδιαφέρονται ενεργά για τις βασικές αξίες του Ιδρύματος: οικολογία και βιωσιμότητα, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη.

Σημείωση: Δεχόμαστε μόνο online αιτήσεις