Αλέξανδρος Κιουπκιολής
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.

Ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες» και υπεύθυνος του ερευνητικού έργου ‘Heteropolitics. Refiguring the common and the political’. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη νεώτερη φιλοσοφία της ελευθερίας, τη φιλοσοφία του δικαίου, τις θεωρίες της δημοκρατίας, την ανάλυση και την κριτική της εξουσίας. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων πάνω στο ζήτημα των κοινών σε διάφορες γλώσσες.