Τζέννυ Γκιουγκή
Tzeny Giougki

Ακτιβίστρια διατροφικής κυριαρχίας ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του ΑΓΡΟΟΙΚΟΠΟΛΙΣ -Ελληνικό Δίκτυο Αγροοικολογίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Πρόσβασης στη Γη