Σοφία Αδάμ
Υπεύθυνη Προγραμμάτων για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης
photo Sofia Adam

Η Σοφία Αδάμ είναι Υπεύθυνη Προγραμμάτων στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ γραφείο Θεσσαλονίκης.  Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με θέματα τρίτου τομέα, κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. Έχει ήδη δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και βιβλίων πάνω στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία καθώς και μελέτες στη σειρά του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕΓΣΕΕ. Η Σοφία Αδάμ είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε τυπικές και άτυπες διαδικασίες μάθησης