Σοφία Αδάμ

Σοφία Αδάμ

Βιογραφικό: 

Η Σοφία Αδάμ είναι Υπεύθυνη Προγραμμάτων στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδα. Είναι ερευνήτρια σε θέματα τρίτου τομέα, κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος MSc στην Οικονομική Ανάπτυξη από το SOAS και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει ήδη δημοσιεύσει μελέτες στη σειρά του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕΓΣΕΕ. Παράλληλα, έχει εκτεταμμένη εμπειρία ως στέλεχος ΜΚΟ και άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.