Nadia Johanisova
Nadia Johanisova

Η Nadia Johanisova, δρ, είναι έμπειρη ερευνήτρια στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Masaryk, στο Brno της Τσεχίας και συγγραφέας αρκετών βιβλίων. Έχει γράψει και διδάξει για ετερόδοξα οικονομικά, εναλλακτικές οικονομικές θεωρίες, πολιτικές και πρακτικές στην τυπική καπιταλιστική επιχείρηση. Το βασικό της ερευνητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στη διάδραση οικονομικών και περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση πρακτικών λύσεων για την περιβαλλοντική κρίση οι οποίες προωθούν ταυτόχρονα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Την περίοδο 2014-2016, ήταν υπεύθυνη ενός ερευνητικού προγράμματος καταγραφής των εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Τσεχία.