Ιωάννα Θεοδοσίου
συνεργάτιδα πολιτικής, The Green Tank
Portrait of Ioanna Theodosiou

Η Ιωάννα Θεοδοσίου ασχολείται με τη διαμόρφωση πολιτικών για τη δίκαιη μετάβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη καθώς και με την ανάπτυξη της κοινοτικής ενέργειας και την ενεργειακή δημοκρατία. Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και νομοθεσία για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το κλίμα, την ενέργεια, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προηγουμένως είχε ασχοληθεί με τις πολιτικές για τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα. Η Ιωάννα είναι γεωπόνος με σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων.