Χριστίνα Κονταξή
Christina Kontaxi

Η Χριστίνα Κονταξή είναι απόφοιτη του Τμήματος Επιστήμης της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Master in EU Studies με υποτροφία Jean Monnet από το Centre international de formation Européenne. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας της Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε. Ήταν μόνιμη δημόσιος υπάλληλος (2007 – 2014) στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θέση από την οποία παραιτήθηκε. Έχει διατελέσει ειδικός επιστήμονας (2010 – 2014) στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας και ακολούθως (2015) συντονίστριά του. Σήμερα είναι ελεύθερη επαγγελματίας και έχει την εποπτεία των περιβαλλοντικών – χωροταξικών ζητημάτων των μονοπατιών, καθώς και των διαδικασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας (Paths of Greece).