Δήμητρα Σιατίτσα
δρ Αρχιτεκτονικής-Πολεοδομίας ΕΜΠ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Δήμητρα Σιατίτσα

Η Δήμητρα Σιατίτσα είναι Δρ. Αρχιτεκτονικής-Πολεοδομίας ΕΜΠ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η δουλειά της επικεντρώνεται σε θέματα πόλης και κατοικίας, στεγαστικών ανισοτήτων, δημόσιων στεγαστικών και αστικών πολιτικών, βιώσιμης τοπικής/αστικής ανάπτυξης, εναλλακτικών εγχειρημάτων και κοινωνικών κινημάτων, με έμφαση στη Νότια Ευρώπη. Την περίοδο αυτή διδάσκει στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ (ακαδημαϊκή υπότροφος) και στο μεταπτυχιακό για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία του ΕΑΠ. Έχει συνεργαστεί σε έρευνες στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει εργαστεί στον τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης στο Υπ. Εργασίας. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας CoHab και άλλων ερευνητικών δικτύων.

https://crete.academia.edu/DimitraSiatitsa