Κοινότητες και Κοινά

Τα τοπικά εγχειρήματα ΚΑΛΟ συζητούν - υβριδική συζήτηση

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών/-τριών και Αποφοίτων του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνουν μία σειρά διασυνδεδεμένων εκδηλώσεων σε τέσσερις πόλης της Ελλάδας. Η δεύτερη εκδήλωση της σειράς δράσεων «Τα Τοπικά Εγχειρήματα ΚΑΛΟ Συζητούν» έχει ως θέμα Κοινότητες και Κοινά.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη εισαγωγική εισήγηση από τη Σοφία Αδάμ, η οποία θα προσπαθήσει να ανοίξει μια αναστοχαστική συζήτηση γύρω από τις κοινότητες και τα κοινά. Είναι άραγε οι κοινότητες περισσότερο κλειστές ή ανοικτές, περισσότερο ομοιογενείς ή ετερογενείς, περισσότερο οριζόντιες και συμμετοχικές ή ιεραρχικές και γραφειοκρατικές, απομονωμένες ή δικτυωμένες, λειτουργούν στη μικρο-κλίμακα ή σε ανώτερες κλίμακες; Στη συνέχεια, προσκεκλημένα εγχειρήματα διαφορετικής ωριμότητας από την Αττική, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη (π.χ. αστικά κοινά, πρωτοβουλίες γειτονιάς, οικο-κοινότητες, κοκ.) θα μοιραστούν τις ποικίλες εμπειρίες τους.

Κάπου εδώ αξίζει να ξεκαθαριστεί ότι ο όρος «κοινά» αφορά ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Όπως αναφέρει το Αλφαβητάρι των Κοινών:

Τα κοινά περιλαμβάνουν αγαθά τα οποία οι κοινότητες διαχειρίζονται σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που έχουν οι ίδιες καθορίσει. Συνεπώς, τα κοινά αποτελούνται από τρία αλληλένδετα επίπεδα: το αγαθό, την κοινότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η εκδήλωση αυτή θα εστιάσει στον δυναμικό ρόλο των κοινοτήτων στην προσπάθεια δημιουργίας, συντήρησης και επέκτασης των κοινών, αλλά και στα ίδια τα εσωτερικά και μεταβαλλόμενα μέσα στο χρόνο χαρακτηριστικά των κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε τέσσερις διασυνδεδεμένους μέσω διαδικτύου χώρους στην Αθήνα (Open Lab Athens, Κέρκυρας 30), το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη (Το Ωραίον Ντεπώ, Βαφόπουλου 18) και τα Ιωάννινα (WOW branding & design, Αραβαντινού 12).

 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία // kalomathe.gr αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας ανάμεσα σε πρόσωπα, συλλογικότητες και φορείς που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα. Η όλη προσπάθεια βασίζεται σε μια ανοιχτή συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση η οποία εμπλέκει ενεργά περισσότερα άτομα, συλλογικότητες και φορείς.

Σκοπός του συλλόγου αυτού είναι η διεύρυνση της ΚΑΛΟ και η ισχυροποίηση των υφιστάμενων κυττάρων της μέσω τόσο της δημιουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης ενός δημόσιου χώρου, με τη μορφή ενός ψηφιακού εργαλείου, για την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, όσο και μέσω της παροχής εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων από, με και για τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ.

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών/-τριών και Αποφοίτων του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο πανελλήνιος σύλλογος φοιτητών/-τριών και αποφοίτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) του ΕΑΠ είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και ομαδικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2020 από πτυχιούχους και φοιτητές του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος. Βασισμένος στις αρχές και τις αξίες της ΚΑΛΟ, ο σύλλογος συστάθηκε και λειτουργεί με τις αρχές της δημοκρατίας, της συμπερίληψης, της συμμετοχικότητας, της ισότητας και της οριζόντιας δημοκρατικής διακυβέρνησης, επιδιώκοντας τη διευρυμένη ουσιαστική συμμετοχή των μελών του στη λειτουργία του.

Σκοπός του συλλόγου είναι η ανάπτυξη μιας συνεχούς συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του προγράμματος σπουδών της ΚΑΛΟ, η προώθηση συναφών προγραμμάτων σπουδών σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, η σύνδεση των μελών του με τη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και η διάχυση των αρχών και καλών πρακτικών της ΚΑΛΟ για την ανάπτυξη, τη διεύρυνση και την προώθηση του πεδίου.

Συνδιοργάνωση:

Φιλοξενία:

Το Ωραίον Ντεπώ

Πληροφορίες

Αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη την πολιτική απορρήτου μας.

video-thumbnail Open external content on original site

Το Ωραίον Ντεπώ (Βαφόπουλου 18)

19:00-20:30

React! Ιδέες στην πράξη - 30 Ιουνίου 2022