Η Καμπάνια «Γνώρισε τον Παραγωγό σου»

ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Με την κρίση του κορωναϊού και τα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων που ακολούθησαν οι μικροί παραγωγοί, βιοκαλλιεργητές ή κτηνοτρόφοι, έχασαν ξαφνικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καναλιών διανομής τους, όπως λαϊκές αγορές, μικρά ξενοδοχεία και εστιατόρια, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν έλαβαν επιδοτήσεις, επιδόματα ή άλλες βοήθειες από το κράτος. Ο φόβος της επαγγελματικής τους εξαφάνισης ήταν υπαρκτός. Σε απάντηση αυτής της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης και για την υποστήριξη τους ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας η διαδικτυακή καμπάνια «Γνώρισε τον Παραγωγό σου».

Από τον Αγρό στο Σπίτι σας.

Η καμπάνια «Γνώρισε τον Παραγωγό σου» στοχεύει στην δημιουργία άμεσων σχέσεων μεταξύ παραγωγών-καταναλωτών. Οι διοργανωτές το ΑγροΟικόΠολις, Ελληνικό Δίκτυο για την Αγροοικολογία, την Διατροφική Κυριαρχία και την Πρόσβαση στη Γη, σε συνεργασία με το ‘Ιδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας ενεργοποίησαν ακτιβιστές και ακτιβίστριες της τροφής σε όλη την χώρα (παράλληλα με την στήριξη δικτύων όπως οι ενώσεις βιοκαλλιεργητών, τα δίκτυα των οικογιορτών κλπ) που προσπάθησαν να προωθήσουν την άμεση σύνδεση, σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ αυτών που παράγουν και αυτών που καταναλώνουν την τροφή. Οι στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι πολλαπλοί: να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρο-παραγωγών, να τονωθούν οι αγροτικές οικονομίες και κοινωνίες, και να έχουν οι καταναλωτές πρόσβαση σε καθαρή, οικονομική, φρέσκια και ασφαλή τροφή, χωρίς συνωστισμούς ή άλλες προκλήσεις για την υγεία τους.

Παράλληλα η καμπάνια αποτελεί και μια σφυγμομέτρηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για καθαρή, τοπική και δίκαιη τροφή. Από μόνο του αυτό το στοιχείο μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για νεοεισερχόμενους/ες στον τομέα της αγροοικολογικής παραγωγής, ειδικά την στιγμή που παγκοσμίως οι αγρότες που συνταξιοδοτούνται δεν αντικαθίστανται και οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις συγκεντρώνονται στα χέρια λίγων, συχνά πολυεθνικών εταιρειών. Επίσης η καμπάνια αποσκοπεί να βοηθήσει σε θέματα συνηγορίας και διεκδικήσεων σχετικά με: την πρόσβαση σε γη, γνώσεις και εργαλεία, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τη φορολογική πολιτική που διευκολύνουν την ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή μικρής κλίμακας και πριμοδοτήσεις για βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η διαδικασία που ακολουθεί η καμπάνια βασίζεται στο παντρολόγημα παραγωγών-καταναλωτών σε συνδυασμό με την άμεση επικοινωνία τους. Κάθε εβδομάδα οι παραγωγοί ενημερώνουν για την διαθέσιμη παραγωγή τους και οι καταναλωτές έχουν κάποιες μέρες περιθώριο να κάνουν/βάλουν παραγγελίες. Οι παραδόσεις/παραλαβές συνήθως ορίζονται την ίδια ημέρα της εβδομάδας για όλους τους παραγωγούς και στόχος είναι, όσο και όπου είναι εφικτό, οι παραγωγοί να μην κάνουν κατ’ οίκον παραδόσεις, αλλά ακολουθώντας τα χνάρια της ΚΥΓΕΩ ( Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία), να παρευρίσκονται σε μια τοποθεσία και εκεί να έρχονται οι καταναλωτές για παραλαβή. 

Το εγχείρημα είναι εκ της φύσης του δυναμικό, αναπροσαρμόζεται διαρκώς και οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα και τροφή για σκέψη. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει έλλειψη αγροοικολογικών παραγωγών, όπως και ότι ο μέσος καταναλωτής αρχίζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την (καλή) τροφή μεν, αλλά δεν είναι διατεθειμένος (ακόμα) να βγει και πολύ από τον δρόμο του για να την αποκτήσει, ενώ λείπει ενημέρωση για το γενικότερο πλαίσιο που αφορά το (δια)τροφικό σύστημα -κάτι που θα οδηγούσε σε βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης και άρα θα έκανε πιο πιθανή και την ενεργοποίηση του ατόμου και των πολιτών.

Η αγροοικολογική προσέγγιση είναι ολιστική και λειτουργεί σε επίπεδο οικοσυστήματος. Έτσι, η επίτευξη ανθεκτικότητας και μακροβιότητας λειτουργεί σε επίπεδο κοινότητας, όχι ατόμου. Η σύμπραξη παραγωγού-καταναλωτή πατάει σε γερές ρίζες εμπιστοσύνης, συμπόρευσης και αλληλεγγύης, αντί στην κλασική αγοραία αντίληψη. Για τον λόγο αυτό πολλοί αγρότες παγκοσμίως συμμετέχουν ή στήνουν εγχειρήματα ΚΥΓΕΩ που προτάσσουν τις ανθρώπινες σχέσεις έναντι της απλής δοσοληψίας, και οι κίνδυνοι, οι ευθύνες και τα οφέλη της παραγωγικής διαδικασίας μοιράζονται σε όλα τα μέλη της κοινότητας. Αυτό σημαίνει όμως ότι οι παραγωγοί χρειάζονται δεξιότητες (και εργαλεία) που αφορούν τα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις και το χτίσιμο κοινότητας. Οι καταναλωτές από την άλλη χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν την αξία της καθαρής τροφής, την έλλειψη ανθρώπων που την παράγουν, τον περιορισμένο αριθμό αγροκαλλιεργητών και την ανάγκη στήριξης τους.