Τα Σχολεία προστατεύουν το κλίμα

ΑΡΘΡΟ

Το πρόγραμμα «Τα Σχολεία προστατεύουν το κλίμα» μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών για τη συνετή χρήση της ενέργειας και τη ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολείο τους ευελπιστεί να συμβάλλει στην κινητοποίηση του συνόλου της σχολικής κοινότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής συμπεριφοράς και της ανάληψη δράσης.

Thess Climate Schools 10

Η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει επιτακτικά την ανάγκη να ασχοληθούμε ως κοινωνία με τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν.

Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει από τη μια να ενισχύσει τις γνώσεις για την κατανόηση των αιτιών και των επιπτώσεών της στη ζωή συνολικά και από την άλλη να καλλιεργήσει τις δεξιότητες, τις αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στον αποτελεσματικό μετριασμό της και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τώρα και στο μέλλον.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση – εκπαίδευση για την αειφορία παρέχει το πλαίσιο για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που καλλιεργούν δεξιότητες, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και προωθούν την ανάληψη ευθύνης με αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς σε ατομικό  και κοινωνικό επίπεδο.

Οι μαθητές/τριες, που είναι αυτοί/ές που θα υποστούν στη διάρκεια της ζωής τους τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, πρέπει επειγόντως να γνωρίσουν τι προκαλεί την αλλαγή του κλίματος, την ανάγκη για μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να διδαχθούν εναλλακτικές και βιώσιμες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν στη ζωή τους.

Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια συμβάλλει σημαντικά στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το πρόγραμμα «Τα Σχολεία προστατεύουν το κλίμα» μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών για τη συνετή χρήση της ενέργειας και τη ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολείο τους ευελπιστεί να συμβάλλει στην κινητοποίηση του συνόλου της σχολικής κοινότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής συμπεριφοράς και της ανάληψη δράσης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου (ΚΠΕ), την ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • Συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην προστασία του κλίματος
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών άνεσης στο σχολικό κτίριο
 • Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου/πετρελαίου) τουλάχιστον κατά 5%
 • Βελτίωση των συνθηκών άνεσης του σχολείου (φωτεινότητα, θερμοκρασία, αερισμός)
 • Ενημέρωση και συμμετοχή του Δήμου στις προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολικό κτίριο
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων

Για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπονται:

 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν το πρόγραμμα σε κάθε σχολική μονάδα.
 • Δημιουργία Ενεργειακής Ομάδας από μαθητές/τριες του σχολείου και υλοποίηση του προγράμματος μέσα από 10 βήματα (σύνδεσμος 10 βήματα).
 • Υποστήριξη του προγράμματος από 4 κινητές βαλίτσες με όργανα μέτρησης (σύνδεσμος όργανα μέτρησης) της κατανάλωσης ενέργειας, του φωτισμού και της ποιότητας του αέρα, για την καταγραφή των συνθηκών και της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολικό κτίριο και την ενίσχυση του επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών.
 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των Ενεργειακών Ομάδων των σχολείων από στελέχη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα έχουν το ρόλο «μέντορα».
 • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας στο χώρο της ιστοσελίδας για την ανάρτηση των εργασιών που γίνονται στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και την επικοινωνία μεταξύ τους
 • Εκδηλώσεις δημοσιοποίησης του προγράμματος εντός της σχολικής μονάδας και διοργάνωση κεντρικής εκδήλωσης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Αξιολόγηση του προγράμματος με τη χρήση ερωτηματολογίων που θα συμπληρωθούν από συμμετέχοντες μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη και τη λήξη του προγράμματος.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.