ΕΚΔΟΣΗ

Οδηγός Διαμεσολάβησης Ομηλίκων

For free

Παρά τις προσπάθειες της σχολικής κοινότητας για τον περιορισμό της βίας, των συγκρούσεων, της επιθετικότητας και άλλων ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, εξακολουθεί να καταγράφεται ένας αυξημένος αριθμός τέτοιων περιστατικών. Τόσο οι μαθητές και μαθήτριες όσο και οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν δυσπιστία στις μεταξύ τους σχέσεις και συχνά οι τρόποι που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση και επίλυση των αναδυόμενων συγκρούσεων δεν είναι βοηθητικοί για όλους τους εμπλεκόμενους. Η διαμεσολάβηση ομηλίκων, δηλαδή η εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών στη διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων μέσα από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι μια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται συστηματικά σε σχολεία του εξωτερικού με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, οι προσπάθειες διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ισότιμη εμπλοκή των αντικρουόμενων πλευρών έχουν ακόμα αποσπασματικό χαρακτήρα ενώ βιβλιογραφικά και εμπειρικά απουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σχολική διαμεσολάβηση.

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, διοργανώνει συστηματικά από το 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος Schools for Change, εκπαιδευτικά εργαστήρια σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού της διαφορετικότητας. Τα εργαστήρια αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών καθώς και των εκπαιδευτικών. Η εμπειρία της οργάνωσης, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, μας οδήγησε στη συγγραφή του οδηγού αυτού ως εργαλείο για την πρόληψη και την ειρηνική διαχείριση των συγκρούσεων, όταν αυτές προκύπτουν.

Τον οδηγό επεξεργάστηκαν οι συνεργάτριες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, Ειρήνη Γρηγοριάδου και Αθανασία Τέλλιου. Αποτελείται από μία θεωρητική ενότητα με αναφορά στους στόχους, τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και τα εμπλεκόμενα σε αυτή μέρη, καθώς και από το πρακτικό μέρος, που περιλαμβάνει σχέδια εργαστηρίων και φύλλα εργασίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες στην εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

H έντυπη μορφή της έκδοσης διατίθεται δωρεάν πλην ταχυδρομικών εξόδων, κατόπιν παραγγελίας στο info[@]gr.boell.org

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
Number of Pages
48
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-82604-1-2