Αποθέματα και χαρακτηριστικά του Ελληνικού Λιγνίτη

Mε τα σημερινά τεχνικο-οικονομικά δεδομένα, τα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα λιγνίτη στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 3,2 δις τόνους. Τα κυριότερα κοιτάσματα βρίσκονται:

  • στη Δυτική Μακεδονία (περιοχές Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας) με υπολογισμένο απόθεμα 1,8 δις τόνους,
  • στην Πελοπόννησο (περιοχή Μεγαλόπολης), με απόθεμα περίπου 223 εκ. τόνους,
  • στην περιοχή της Δράμας με απόθεμα 900 εκ. τόνους
  • και στην περιοχή Ελασσόνας με 169 εκ. τόνους.

Aπό αυτά, τα κοιτάσματα στη Δράμα και την Ελασσόνα δεν έχουν εκμεταλλευτεί.

 

Με βάση τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη της χώρας και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι τα αποθέματα αυτά επαρκούν για περισσότερο από 45 χρόνια. Μέχρι σήμερα οι εξορυχθείσες ποσότητες λιγνίτη φτάνουν περίπου στο 29% των συνολικών αποθεμάτων. Η συνολική ετήσια εξόρυξη λιγνίτη έφτασε το μέγιστό της το 2004
με 72 εκατομμύρια τόνους για να πέσει το 2013 στα 54 εκ. τόνους. Η Ελλάδα είναι η 7η χώρα στον κόσμο και 3η στην ΕΕ (πίσω από τη Γερμανία και την Πολωνία) στην εξόρυξη λιγνίτη.

 

Γενικά η ποιότητα των ελληνικών λιγνιτών είναι χαμηλή. Η θερμογόνος δύναμη κυμαίνεται από 975–1380 kcal/kg στις περιοχές Μεγαλόπολης, Αμυνταίου και Δράμας, από 1261–1615 kcal/kg στην περιοχή Πτολεμαΐδας και 1927–2257 στις περιοχές Φλώρινας και Ελασσόνας.