ΕΚΔΟΣΗ

Έμφυλη βία: Εγχειρίδιο σεμιναρίου ευαισθητοποίησης

To παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε στo πλαίσio του προγράμματος δράσης "Αριάδνη" θέτοντας ως βασικό στόχο να λειτουργήσει ως όχημα αλλαγής των παγιομένων στερεοτύπων σε θέματα έμφυλων διακρίσεων και βίας και της αλλαγής νοοτροπίας σε τοπικό επίπεδο.

Πρακτικές και πολιτικές διακρίσεων εναντίων των γυναικών συναντάμε σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η ενδοοικογενειακή βία, η σωματεμπορία (trafficking), ο βιασμός και η σεξουαλική παρενόχληση είναι μερικά από τα πιο συχνά παραδείγματα έμφυλης βίας που μπορεί να συναντήσει κανείς. Για το λόγο αυτό, η ενθάρρυνση των γυναικών να καταγγείλουν το πρόβλημα σε συνδυασμό με την κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών και την ενίσχυση των ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων είναι πολύ σημαντική. Επιβάλλεται δε η τροποποίηση του νόμου 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, καθώς αυτός στη μορφή που ισχύει σήμερα δεν αναγνωρίζει τις αιτίες του προβλήματος δίνοντας έμφαση στην προστασία του θεσμού της οικογένειας και όχι των μελών της.

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδεύτριες/τες ενηλίκων, συντονίστριες/ες ομάδων και αποτελεί έναν step by step oδηγό υλοποίησης σεμιναρίων ευαισθητοποίησης

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Ιδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Πράσινο Ινστιτούτο, Αντιγόνη
Number of Pages
64
Licence
All rights reserved
Language of publication
Ελληνική