Σχεδιάζουμε τη γειτονιά μας

Οραματιζόμαστε την πόλη μας συμμετοχικά - εργαστήριο

«Τι σημαίνει ‘Ντεπώ’;». «Το σπίτι μου που είναι στην Τούμπα δεν το βλέπει ήλιος γι’ αυτό πηγαίνω στην παραλία καθημερινά». «Τώρα που το συνειδητοποιώ δεν έχω πάει ποτέ στις δυτικές συνοικίες». «Δεν βγαίνω συχνά από το σπίτι μου που είναι στο κέντρο γιατί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια για να κινούμαι με το καρότσι μου!». «Θα ήθελα να έχω περισσότερα πάρκα και πράσινο στη γειτονιά μου στην Ανάληψη!»…

 

Το εργαστήριο «Σχεδιάζουμε τη γειτονιά μας» έχει την αφετηρία του σε μια σειρά αντίστοιχων εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις των ΗΠΑ, της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, στο πλαίσιο οριζόντιων δράσεων με τους πολίτες, που ξεκίνησαν στις αρχές του 21ου αιώνα, για την ενδυνάμωση και κινητοποίησή τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Σε ακολουθία, το συγκεκριμένο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε έναν δημόσιο και αγαπημένο χώρο των πολιτών της Θεσσαλονίκης, τη Νέα Παραλία, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες/ουσες να «αφηγηθούν» ιστορίες καθημερινότητας από τη γειτονιά τους καθώς και να οραματιστούν τη γειτονιά και την πόλη που επιθυμούν.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Mamagea, η οποία θα μπορέσει να παρουσιάσει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες πληροφορίες και συμπεράσματα από το Dentri Project, ένα έργο παρόμοιου χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ) το 2021. Ακόμη, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορέσουν να προμηθευτούν δωρεάν την έκδοση «Προς ένα συμμετοχικό μέλλον: Αστικοί Πειραματισμοί», που εκδόθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εγχειρήματος και περιγράφει τα στάδια της διαδικασίας του project.

Μέσα από τη διαδικασία του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες θα οραματιστούν από κοινού, θα συζητήσουν και θα να αναπαραστήσουν τη γειτονιά που θα ήθελαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ ακόμη και αν δεν είναι κάτοικοι της πόλης θα μπορέσουν να εκφράσουν απόψεις και ιδέες από την προσωπική τους εμπειρία.

Τα αποτελέσματα, οι «χάρτες γειτονιάς», θα συνθέσουν ένα συλλογικό «κολλάζ» που θα εκτεθεί στο σημείο του εργαστηρίου, στη Νέα Παραλία, ως ένα installation-ενεργής παρουσίας και άποψης των πολιτών της πόλης.

Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η αποτύπωση του συλλογικού φαντασιακού των πολιτών (της Θεσσαλονίκης ή και όχι) για τη γειτονιά τους και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτήν.

 

Mamagea

H Mamagea είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση με αποστολή την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής στις πόλεις, του κοινωνικού και του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από τρέχουσες και καινοτόμες προσεγγίσεις, η Mamagea σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ικανές να αλλάξουν την καθημερινή ζωή των πόλεων και των γειτονιών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση των κοινοτήτων και στα ανθρώπινα δίκτυα.

Συνδιοργάνωση:

Πληροφορίες

Αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη την πολιτική απορρήτου μας.

video-thumbnail Open external content on original site

Νέα Παραλία - Κήπος της Μουσικής

19:00-20:00

React! Ιδέες στην πράξη - 30 Ιουνίου 2022