Επιχειρηματικά εργαλεία βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο

Ένα πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο που με απλό και αναλυτικό τρόπο βοηθά τα εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας να κατανοήσουν τις αξίες τους αλλά και τη θέση τους στην αγορά, να συνειδητοποιήσουν τα τυχόν προβλήματά τους, να αξιολογήσουν την κατάστασή τους και να σχεδιάσουν τις προοπτικές τους. Ο πρακτικός αυτός οδηγός περιλαμβάνει τρεις τόμους: 1. για την κοινωνική αξία, 2. για την οικονομική βιωσιμότητα και 3. για τη στρατηγική ενός εγχειρήματος.

Dock Toolkit 3

Επιχειρηματικά εργαλεία βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο: Στρατηγική

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Ένα πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο που με απλό και αναλυτικό τρόπο βοηθά τα εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας να κατανοήσουν τις αξίες τους αλλά και τη θέση τους στην αγορά, να συνειδητοποιήσουν τα τυχόν προβλήματά τους, να αξιολογήσουν την κατάστασή τους και να σχεδιάσουν τις προοπτικές τους. Ο πρακτικός αυτός οδηγός περιλαμβάνει τρεις τόμους: 1. για την κοινωνική αξία, 2. για την οικονομική βιωσιμότητα και 3. για τη στρατηγική ενός εγχειρήματος.
Dock Toolkit 2

Επιχειρηματικά εργαλεία βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο: Οικονομική Βιωσιμότητα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Ένα πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο που με απλό και αναλυτικό τρόπο βοηθά τα εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας να κατανοήσουν τις αξίες τους αλλά και τη θέση τους στην αγορά, να συνειδητοποιήσουν τα τυχόν προβλήματά τους, να αξιολογήσουν την κατάστασή τους και να σχεδιάσουν τις προοπτικές τους. Ο πρακτικός αυτός οδηγός περιλαμβάνει τρεις τόμους: 1. για την κοινωνική αξία, 2. για την οικονομική βιωσιμότητα και 3. για τη στρατηγική ενός εγχειρήματος.
Dock Toolkit 1

Επιχειρηματικά εργαλεία βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο: Κοινωνική Αξία

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Ένα πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο που με απλό και αναλυτικό τρόπο βοηθά τα εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας να κατανοήσουν τις αξίες τους αλλά και τη θέση τους στην αγορά, να συνειδητοποιήσουν τα τυχόν προβλήματά τους, να αξιολογήσουν την κατάστασή τους και να σχεδιάσουν τις προοπτικές τους. Ο πρακτικός αυτός οδηγός περιλαμβάνει τρεις τόμους: 1. για την κοινωνική αξία, 2. για την οικονομική βιωσιμότητα και 3. για τη στρατηγική ενός εγχειρήματος.