Νάγια Καλφέλη
ερευνήτρια ΜΜΕ
Νάγια Καλφέλη

Η Νάγια Καλφέλη είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Δημοσιογραφία και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Η έρευνά της εστιάζει στο πώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αναπαριστούν την ετερότητα και πώς αυτές οι αναπαραστάσεις επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον κόσμο στον οποίο ζούμε και για τους «Άλλους», με έμφαση στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Διδάσκει ζητήματα ετερότητας στα ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.