Μάρω Πανταζίδου
Μάρω Πανταζίδου

Η Μάρω Πανταζίδου είναι συν-επιβλέπουσα του παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Στρατηγική και τον Κοινωνικό Αντίκτυπο. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδεύτρια και ερευνήτρια με οργανώσεις, δίκτυα και πανεπιστήμια (University of Sussex, University of York, London School of Economics) σε προγράμματα που εστιάζουν σε διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια απολαμβάνει να διοργανώνει συμμετοχικά εργαστήρια που επεξεργάζονται τις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας.