Μαργαρίτα Καραβασίλη
Portrait of Margarita Karavasili

Αρχιτέκτων d.p.l.g.
Msc Πολεοδόμος – Χωροτάκτης
πρ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΥΠΕΚΑ