Κυριακή Μεταξά
Συντονίστρια Προγραμμάτων Οικολογίας
Κυριακή Μεταξά

Η Κυριακή σπούδασε Αρχιτεκτονική και, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών, απολάμβανε να εξερευνά την κοινωνική διάσταση των έργων, ενώ παράλληλα έδινε έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Συνδύασε την εργασία της ως αυτοαπασχολούμενος αρχιτέκτονας και ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων με την εμβάθυνση στα Ενεργειακά Συστήματα στο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Στη διπλωματική της εργασία εξέτασε τα οφέλη της συλλογικής προσέγγισης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών της εργατικής τάξης, που χτίστηκαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) τη δεκαετία του '60.

Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται ως Συντονίστρια Προγραμμάτων Οικολογίας στο γραφείο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη. Το αντικείμενο της εργασίας επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα στην ενεργειακή απόδοση, στην κοινοτική ενέργεια και στην ενεργειακή φτώχεια. Είναι υπεύθυνη για τη σύλληψη και το συντονισμό δράσεων, όπως και για την προώθηση συνεργασιών με και μεταξύ βασικών ενδιαφερομένων, με στόχο την ενθάρρυνση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να θεσπίσουν πολιτικές και μέτρα, καθώς και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες για έναν δημοκρατικό, κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα.

Το 2017, ήταν μεταξύ των τεσσάρων συγγραφέων της έκθεσης πολιτικής "Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα- Πρόταση κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου", η οποία εκδόθηκε από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Contact

kyriaki.metaxa[@]gr.boell.org