Ηλίας Κονδύλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πολιτικής Υγείας ΑΠΘ
Ηλίας Κονδύλης

Ο Ηλίας Κονδύλης είναι Αν. Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πολιτικής Υγείας και ερευνητής  στο Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας [ΚΕΠΥ]. 

To ΚΕΠΥ δημιουργήθηκε για να στηρίξει την ανεξάρτητη κριτική έρευνα και εκπαίδευση στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Προσεγγίζοντας την υγεία ως κοινωνικό δικαίωμα, φιλοδοξεί να αναδείξει μέσα από επιστημονικές έρευνες τα αδιέξοδα και τις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας και ιδιωτικοποίησης των δομών κοινωνικής πρόνοιας και των υπηρεσιών υγείας, που διευρύνουν, με γεωμετρική πρόοδο, τις κοινωνικές ανισότητες. Στηριζόμενο στη διεπιστημονική συνεργασία φιλοδοξεί να αναπτύξει συνέργειες και έρευνα, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, σε όλο το φάσμα των σύγχρονων, σχετικών με την υγεία, προσεγγίσεων, από τη φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική, μέχρι τις προσεγγίσεις της πολιτικής οικονομίας της υγείας και της κοινωνικής επιδημιολογίας και να συμβάλλει στην εμβάθυνση της έρευνας στα σύγχρονα πεδία της Διεθνούς Υγείας, της μετανάστευσης και της οικολογίας.