Hagen Henrÿ
Hagen Henrÿ

Ο Hagen Henrÿ είναι συμβασιούχος καθηγητής συγκριτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Φινλανδία) και διευθυντής έρευνας στο Ινστιτούτο Ruralia. Σπούδασε νομικά στο Saarbrücken της Γερμανίας και στη Γενεύη. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Μελετών Ανάπτυξης (IUED) του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Έλαβε πτυχίο στο επενδυτικό δίκαιο και Diploma d'études approfondies (DEA) στο επενδυτικό δίκαιο από το πανεπιστήμιο του Παρισιού το 1982, καθώς και μεταπτυχιακό στη νομική από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι το 1993.  Έχει δημοσιεύσει εκτενώς πάνω σε ζητήματα ανάπτυξης, στο δίκαιο των γαιών, στο συγκριτικό και το συνεταιριστικό δίκαιο και έχει συμβάλει σε σεμινάρια και συνέδρια σε διάφορες χώρες εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και συντακτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών. Έχει διδάξει συγκριτικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και συνεταιριστικό δίκαιο και πολιτική, μεταξύ άλλων, στο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στο Τορίνο, στο Καλοκαιρινό Σχολείο του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και στο Πρόγραμμα Σπουδών Συνεταιριστικών Δικτύων (Πρόγραμμα CNS) σε δέκα Φινλανδικά πανεπιστήμια, καθώς και Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές στο Πρόγραμμα CNS. Έχει απασχοληθεί ως σύμβουλος πάνω στις πολιτικές και τη νομοθεσία των συνεταιρισμών για κυβερνητικούς, αλλά και μη κυβερνητικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς σε 65 χώρες. Πριν γίνει μέλος και Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Ruralia του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, ήταν Επικεφαλής του Τομέα Συνεταιρισμών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας.