Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος της International Society for the Prevention & Mitigation of Natural Hazards, επιστημονικός συνεργάτης ΕΕ, UNESCO και του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων-ΕΚΠΑ»
Γεράσιμος Παπαδόπουλος