Eduard Hernández Nualart
Eduard Hernández Nualart

Ο Eduard Hernández Nualart είναι περιβαλλοντολόγος ο οποίος ασχολείται με το κλίμα και την δικαιοσύνη στο αγροδιατροφικό σύστημα, την αγροοικολογία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και την Παγκόσμια Αλλαγή, εστίασε στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στη συντήρηση του φυσικού τοπίου και σε κοινωνικο-οικολογικά θέματα. Τα τελευταία 3 χρόνια, έχει εμπλακεί στην οργάνωση «ASEED Europe" σε ρόλο συντονισμού, εξεύρεσης πόρων και συνηγορίας υπέρ της επισιτιστικής κυριαρχίας. Έχει επίσης εμπλακεί σε διάφορες κοινοτικούς κήπους και βιολογικές φάρμες.