Βλάσης Οικονόμου
Διευθυντής Ινστιτούτου ΕυρωπαΙκή και Κλιματικής Πολιτικής
Vlasis' Oikonomou portrait

Contact

Dr. Vlasios Oikonomou,

Institute for European Energy and Climate Policy I Amsterdam Sloterdijk Teleport Towers,

Kingsfordweg 151, 1043GR, Amsterdam, The Netherlands

M: +31(0) 64 53 80712
E: vlasis@ieecp.org
http://www.ieecp.org