Αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη την πολιτική απορρήτου μας.

video-thumbnail Open external content on original site

PODCAST: Το στεγαστικό ζήτημα πριν και μετά την πανδημία

Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις το στεγαστικό ήταν ένα φλέγον ζήτημα πριν την εκδήλωση της πανδημίας καθώς το περιορισμένο ή/και κακής ποιότητας οικιστικό απόθεμα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση ενώ οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου AirBnb περιόριζαν περαιτέρω τις δυνατότητες εύρεσης προσιτής οικονομικά κατοικίας για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απομόνωση των πολιτών στο σπίτι για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της κατοικίας για όλους και για όλες. Ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ελλάδα όπου η στεγαστική πολιτική παραμένει υπολειμματική εδώ και χρόνια, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα μίας νέας στεγαστικής πολιτικής.

Ο Μιχάλης Γουδής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Κοινωνική Κατοικία Housing Europe, περιγράφει τις επιδράσεις της πανδημίας στο στεγαστικό ζήτημα, παρουσιάζει διάφορα μέτρα πολιτικής που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown προκειμένου να προστατευθεί το δικαίωμα στην κατοικία καθώς και άμεσες λύσεις για τη στέγαση των ευάλωτων ομάδων. Πέρα όμως από την πανδημία, αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής παραδείγματος και τονίζει τον ρόλο των δήμων (ιδιαίτερα των μεγάλων) για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών στο ζήτημα της στέγασης.

 


Η συνέντευξη αυτή είναι μέρος του αφιερώματος "COVID-19 Αίτια, συνέπειες και προτάσεις για το μέλλον στην Ελλάδα και την Ευρώπη"