"Μαζί καλύτερα" ΚΑΛΟ και πανδημία/"We 're Better Off Together" SSE during the pandemic / Podcasts #5 - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Μαζί είναι καλύτερα #5 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Στο επεισόδιο αυτό συζητάμε την επίδραση του παρατεταμένου εγκλεισμού και των περιοριστικών μέτρων στην ψυχική υγεία του πληθυσμού και τους τρόπους με τους οποίους συνεργατικά εγχειρήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και ψυχοθεραπείας ανταποκρίθηκαν στις νέες συνθήκες προκειμένου να προσφέρουν τη δυνατή μεγαλύτερη βοήθεια. Μιλήσαμε με την Κατερίνα Χαραλαμπάκη από το συνεργατικό εγχείρημα «Από Κοινού, Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία» και τη Μαρία Χαριζάνη από το «Πρωτόλειο Ψ - Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη».

Μία παραγωγή του alterthess ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Böll Γραφείο Θεσσαλονίκης

Συνέντευξη-Αρχισυνταξία: Σταυρούλα Πουλημένη

Ηχοληψία-Μοντάζ ήχου: Μενέλαος Εξίογλου | Μετάφραση στα αγγλικά: Phoebe Holland

 

Music: A Magical Journey Through Space by Leonell Cassio | https://soundcloud.com/leonellcassio | Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0 | Free Download / Stream: https://bit.ly/a-magical-journey-thro... | Music promoted by Audio Library https://youtu.be/DRwYhxVNwzU 

Track: Waterfall — Vendredi [Audio Library Release] | Music provided by Audio Library Plus | Watch: https://youtu.be/FoSYb1OKeII | Free Download / Stream: https://alplus.io/waterfall

 

Advice

Υπότιτλοι σε ελληνικά και αγγλικά.