Το Μανιφέστο της Φροντίδας #1: «Υπό το κράτος της αφροντισίας» - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube