Διαδικτυακός διάλογος: 6 ματιές σε 4 ερωτήματα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ | Online dialogue: 6 viewpoints on 4 questions regarding the deployment of RES - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Διαδικτυακός διάλογος: 6 ματιές σε 4 ερωτήματα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ

Ποιος είναι ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων; Ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι επιπτώσεις από την ανάπτυξή τους; Γιατί οι τοπικές αντιδράσεις είναι συχνά αρνητικές;

To Green Tank σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα – Γραφείο Θεσσαλονίκης καταγράφει 6 διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την ολιστική προσέγγιση του κρίσιμου αυτού ζητήματος της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα και των σχετικών προκλήσεων.

 

Αποτυπώσαμε τις απόψεις έξι ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους: την ενέργεια, τη διατήρηση της φύσης, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κινήσεις πολιτών:

Η συμμετέχουσα και οι συμμετέχοντες απάντησαν στα ίδια τέσσερα ερωτήματα που αγγίζουν διαφορετικές πτυχές του προβλήματος.

 

Advice

Υπότιτλοι: Ελληνικά/Αγγλικά