Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #8 Εργαστήριο εμπνευσμένο από τα Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας - Άλεξ Παζαΐτης - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#8 Εργαστήριο εμπνευσμένο από τα Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Γ’: Δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς και προγραμματικές συμβάσεις στην τοπική κλίμακα

Τίτλος εισήγησης: Εργαστήριο εμπνευσμένο από τα Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας

Εισηγητής: Άλεξ Παζαΐτης, ερευνητής, μέλος της διεπιστημονικής ερευνητικής κολεκτίβας P2P Lab

 

Η ανοιχτή τεχνολογία βασίζεται στην ανοιχτή γνώση, τον ανοιχτό κώδικα και τον ανοιχτό σχεδιασμό, δεν περιορίζεται δηλαδή από αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής δημιουργίας. Η πρόταση είναι αντί για πάρκα υψηλής να δημιουργηθούν πάρκα ανοιχτής τεχνολογίας, δηλαδή χώροι που να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ανοιχτής τεχνολογίας, έτσι ώστε να παράγεται νέα τεχνολογία που θα καλύπτει κυρίως τοπικές ανάγκες. Με άλλα λόγια, δημόσιες υποδομές που να προωθούν τη διάχυση της γνώσης τοπικά, να δημιουργούν συνέργειες, να έχουν αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και να επιχειρούν εναλλακτικά μοντέλα σχετικά με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινόχρηστα γραφεία και εργαστήρια κατασκευών, να παρέχουν προνόμια σε φορείς που δουλεύουν με ανοιχτές τεχνολογίες και σε συμμετοχικά σχήματα, να προωθούνται συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να ενισχύονται κοινοτικά σχήματα καθαρής ενέργειας, και βέβαια να γίνεται σύνδεση με την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Επαναλαμβάνοντας και εμβαθύνοντας όσα είπε στην εισήγησή του για τα Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας, ο Άλεξ Παζαΐτης κάνει εδώ μια κατατοπιστική εισαγωγή σε ένα ενδιαφέρον εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες δούλεψαν σε ομάδες κάποια φανταστικά παραδείγματα, τα οποία όμως θα μπορούσαν να είναι πραγματικά σενάρια. Διευκόλυνση εργαστηρίου: Άλεξ Παζαΐτης, Βαλάντης Καραγιάννης και Κατερίνα Κόλλια (μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φοιτητών/-τριών & Αποφοίτων του ΜΠΣ ΚΑΛΟ του ΕΑΠ), Γιώργος Μελισσουργός (συντονιστής προγραμμάτων ΚΑΛΟ Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης - Ελλάδα, μέλος του σωματείου «Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr» και του Πανελληνίου Συλλόγου Φοιτητών/-τριών & Αποφοίτων του ΜΠΣ ΚΑΛΟ του ΕΑΠ).