Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #5 Το σχέδιο ενίσχυσης της ΚΑΛΟ στον δήμο Βαρκελώνης - Xavier Rubio Cano - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#5 Το σχέδιο ενίσχυσης της ΚΑΛΟ στον δήμο Βαρκελώνης

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

 

Θεματική Β’: Εξετάζοντας επιτυχή διεθνή και εγχώρια παραδείγματα δημόσιων πολιτικών

Τίτλος εισήγησης: Το σχέδιο ενίσχυσης της ΚΑΛΟ στον δήμο Βαρκελώνης

Εισηγητής: Xavier Rubio Cano, υπεύθυνος του τμήματος Κοινωνικής Οικονομίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης

 

Η πιο σημαντική στιγμή της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Καταλωνία ήταν τα χρόνια πριν από τον εμφύλιο πόλεμο (δεκαετία του 1930), όπου υπήρχαν συνεταιριστικά εργοστάσια όλων των ειδών. Το 1950 οι εργαζόμενοι στην κλωστοϋφαντουργία οργανώθηκαν για να αυτοδιαχειριστούν τα εργοστάσια. Ακόμα και μέχρι το τέλος της δικτατορίας η ΚΑΛΟ επιβίωσε, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Τη δεκαετία του 1980, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ξεκίνησε και πάλι ο παραδοσιακός συνεργατισμός για να διασωθούν οι κλωστοϋφαντουργίες και κάποιες επιχειρήσεις κολεκτιβοποιήθηκαν (με τη νομική μορφή της «εργατικής εταιρείας»). Με την αλλαγή της χιλιετίας, μετά το κοινωνικό φόρουμ στη Γένοβα και στο Πόρτο Αλέγκρε, η διάρθρωση της ΚΑΛΟ αλλάζει και γίνεται μετασχηματιστική. Οι δημόσιες πολιτικές στην Καταλωνία και ίσως και στην Ισπανία χωρίζονται σε πριν και μετά το 2015, οπότε η αριστερά κερδίζει τις τοπικές εκλογές. Η ιδέα είναι ότι η ΚΑΛΟ ξεκινά από τα άτομα και τα εγχειρήματα και δουλειά της δημόσιας διοίκησης είναι να την προωθήσει, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να κινητοποιήσει τους πόρους. Στην Καταλωνία ειδικότερα συζητάμε για έναν νόμο πιο προοδευτικό και μετασχηματιστικό απ’ αυτόν της Ισπανίας που ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο τοπικά, γιατί η ΕΕ δεν πρόκειται να δημιουργήσει ΚΑΛΟ μετασχηματιστική, που να ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό και να θέλει να τον υπερβεί. Οι δημόσιες πολιτικές εμβαθύνονται από το 2020 και την κυβέρνηση Podemos-Σοσιαλιστών, με το σχετικό υπουργείο να ονομάζεται Εργασίας και ΚΑΛΟ. Αυτή τη στιγμή η Βαρκελώνη έχει κάνει δύο σχέδια προώθησης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Βασική ιδέα είναι τα άτομα και οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ να μπορούν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, ενέργεια, ρούχα, φαγητό, στέγη, μετακίνηση από την ΚΑΛΟ, έτσι ώστε αυτή να είναι ο τρόπος που οργανώνουμε την οικονομική ζωή μας και να μπορέσουμε να μεταβούμε δίκαια μακριά από τον καπιταλισμό. Για το μέλλον η Βαρκελώνη έχει κάνει μια συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία το 2030 θα έχει μετασχηματιστεί σε σύμφωνο πόλης και θα προβλέπει ότι οι αποφάσεις του δήμου θα υπερβαίνουν τις θητείες των δημοτικών σχημάτων, διασφαλίζοντας τη συνέχειά τους.