Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #2 Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας - Άλεξ Παζαΐτης - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#2 Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Α’: Δημοτισμός και διευκολυντικές δημόσιες πολιτικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης

Τίτλος εισήγησης: Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας

Εισηγητής: Άλεξ Παζαΐτης, ερευνητής, μέλος της διεπιστημονικής ερευνητικής κολεκτίβας P2P Lab

 

Με αφορμή την εξαγγελία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στα Ιωάννινα, για την οποία δεν γνωρίζει σχεδόν κανείς τίποτε, η διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα P2P Lab, που εστιάζει στις ανοιχτές τεχνολογίες και στα κοινά, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημόσια διαβούλευση προτάσεων για το ποια τεχνολογική ανάπτυξη θέλουμε. Συγκεκριμένα, η υψηλή τεχνολογία αντιπαρατίθεται συνήθως στην ήπια τεχνολογία προβάλλοντας τα πλεονεκτήματά της. Ωστόσο διαθέτει και πολλά μειονεκτήματα, όπως μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης και παιδικής εργασίας, προσπάθεια ελέγχου των χρηστών, προβλήματα με την απόρριψη των συσκευών κ.ά. Παράλληλα χρησιμοποιεί κλειστές, πατενταρισμένες, ελεγχόμενες και γι’ αυτό συχνά πεπερασμένες τεχνολογίες. Η αντιπρόταση είναι όχι η ήπια, αλλά η ανοιχτή τεχνολογία: μια τεχνολογία που δημιουργείται και διαμοιράζεται δωρεάν, ενώ βελτιώνεται συνεχώς από τους ίδιους τους χρήστες, και η οποία σχεδιάζεται παγκόσμια αλλά εφαρμόζεται τοπικά. Τα πάρκα υψηλής τεχνολογίας δεν αποτελούν ενδεδειγμένες λύσεις, επειδή οι δημόσιες υποδομές θα πρέπει να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων εκεί όπου βρίσκονται, επειδή η υψηλή τεχνολογία δεν είναι μονόδρομος και επειδή υπάρχει κι άλλο μοντέλο επιχειρείν πέραν της Silicon Valley. Οι οκτώ προτάσεις του P2P Lab για τη λειτουργία πάρκων ανοιχτής τεχνολογίας περιλαμβάνουν τα εξής: 1. Κοινόχρηστα γραφεία (co-working spaces), κάτι που ενδιαφέρει κυρίως επαγγελματίες υψηλής έντασης γνώσης και ψηφιακούς νομάδες. 2. Κοινόχρηστο εργαστήριο κατασκευών (το λεγόμενο makerspace ή fab lab). 3. Συνδιαχείριση των δύο προηγούμενων. 4. Προνόμια σε φορείς που παράγουν ανοιχτές τεχνολογίες. 5. Προνόμια σε φορείς που υιοθετούν συμμετοχικά σχήματα επιχειρείν. 6. Προώθηση συνεργασίας φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 7. Ενθάρρυνση ανάπτυξης κοινοτικών σχημάτων καθαρής ενέργειας. 8. Προσβασιμότητα και σύνδεση με την ευρύτερη τοπική κοινωνία.