Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #18 Ψηφιακό εργαλείο διαβούλευσης - Γιώργος Μελισσουργός - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#18 Ψηφιακό εργαλείο διαβούλευσης

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Στ’: Προτεινόμενο μοντέλο νόμου-πλαισίου περί συνεταιρισμών & αιτιολογική έκθεση

Τίτλος εισήγησης: Ψηφιακό εργαλείο διαβούλευσης

Εισηγητής: Γιώργος Μελισσουργός, συντονιστής προγραμμάτων ΚΑΛΟ στο Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης - Ελλάδα, μέλος του σωματείου «Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr» και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών/-τριών & Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) του ΕΑΠ

 

Το εργαλείο διαβούλευσης για να γίνει προσβάσιμη η πρόταση στους ενδιαφερόμενους είναι το Loomio. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο συζήτησης και ψηφοφορίας το οποίο προσφέρει έναν κοινό χώρο διαμοιρασμού απόψεων, πληροφοριών, προτάσεων και αποτελεσμάτων. Σημαντική λεπτομέρεια ότι ξεκίνησε για να καλύψει τις ανάγκες του κινήματος Occupy της Νέας Ζηλανδίας το 2012 και αποτελεί παράδειγμα ψηφιακών κοινών. Το βίντεο περιέχει οδηγίες για τη λειτουργία του Loomio, τεχνικές πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιηθεί στη διαβούλευση, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης.