Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #13 Ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί - Άννα Μητροπούλου - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#13 Ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Ε’: Προβλήματα της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα

Τίτλος εισήγησης: Ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί

Εισηγήτρια: Άννα Μητροπούλου, νομική σύμβoυλος πρώην ΠΑΣΕΓΕΣ

 

Οι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί σήμερα δυστυχώς λειτουργούν περισσότερο σαν εταιρικά κεφαλαιουχικά σχήματα και όχι σαν συνεταιρισμοί με τη νομική και ουσιαστική έννοια του όρου – μόνη εξαίρεση είναι οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Ο θεσμός στην Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγάλη κρίση από το 1981 και εξής. Η αιτία της κατάρρευσης του συνεταιριστικού κινήματος είναι ότι έχουμε απομακρυνθεί από τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Δύο βασικά προβλήματα είναι ο ισομορφισμός, δηλαδή η εξομοίωση των συνεταιριστικών σχημάτων με τις υπόλοιπες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, και η πολυνομία. Συγκεκριμένα, από τη μεταπολίτευση έως σήμερα έχουμε οκτώ διαφορετικούς νόμους, από τους οποίος ο ένας αναιρεί τον άλλο. Ειδικά ο τελευταίος νόμος του 2020 αποτελεί πραγματική οπισθοδρόμηση, είναι γεμάτος αντιφάσεις και καταργεί τις συνεταιριστικές αξίες από τον ορισμό του συνεταιρισμού. Οι συντάκτες των περισσότερων νόμων προδήλως δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του θεσμού. Στη χώρα μας παρουσιάζεται μια πρωτοφανής υστέρηση στο θέμα της συνεταιριστικής συνεργασίας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ίδιοι οι αγρότες έχουν ταυτίσει τον θεσμό με την έννοια της κακοδιαχείρισης και ουσιαστικά δεν γνωρίζουν τον θεσμό, αφού η συνεταιριστική τους εκπαίδευση διεκόπη οριστικά. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, καθώς η οργάνωση των αγροτών σε συνεταιρισμούς είναι conditio sine qua non για την ύπαρξή τους, για τις κοινότητές τους, για τον πολιτισμό τους, αλλά και για την εθνική οικονομία.