Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #12 Ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες - Ευμορφία Τζίβα - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#12 Ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Ε’: Προβλήματα της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα

Τίτλος εισήγησης: Ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες

Εισηγήτρια: Ευμορφία Τζίβα, καθηγήτρια στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι συγχρόνως πιστωτικά ιδρύματα και συνεταιρισμοί, κάτι που ήδη αποτελεί μια αντίφαση, καθώς πατούν με το ένα πόδι στην κερδοσκοπία και με το άλλο στην κοινωνική οικονομία. Ο θεσμός δεν έχει λειτουργήσει επιτυχώς, γιατί δεν μπόρεσε να επιτελέσει ούτε τον έναν ούτε τον άλλο ρόλο. Ήδη στον νόμο του 1986 παρατηρούνται σημαντικές στρεβλώσεις, όπως η δυνατότητα ετεροδιοίκησης, σε αντίθεση με μία βασική συνεταιριστική αρχή, την αυτοδιοίκηση. Τις τράπεζες αυτές τις αντιμετωπίζουμε όπως τις υπόλοιπες κερδοσκοπικές τράπεζες, αλλά χωρίς να τους δίνουμε και τα μέσα να τις ανταγωνιστούν. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για τις μόνες τράπεζες που δεν ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Όταν κινδύνευσαν όλες οι τράπεζες, μέσα σε ένα συνεταιριστικό πλαίσιο μπήκαν εμβόλιμες ρυθμίσεις κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, εντελώς ασύνδετες μεταξύ τους, ώστε οι τράπεζες αυτές να σωθούν μόνες τους, χωρίς κρατική παρέμβαση. Έτσι όμως όχι μόνο δεν επετεύχθη ο σκοπός αυτός, αλλά αλλοιώσαμε τελείως την έννοια του συνεταιρισμού, που είναι ο πυρήνας της κοινωνικής οικονομίας. Το αποτέλεσμα είναι να συρρικνώνονται συνεχώς και ο αριθμός τους να μειώνεται.