Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #11 Γενικός συνεταιριστικός νόμος Γαλλίας - David Hiez - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#11 Γενικός συνεταιριστικός νόμος Γαλλίας

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Δ’: Εναρμόνιση και ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Προβλήματα, προκλήσεις και επιτυχή παραδείγματα (Μάλτα, Γαλλία, Πορτογαλία)

Τίτλος εισήγησης: Γενικός συνεταιριστικός νόμος Γαλλίας

Εισηγητής: David Hiez, καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

 

Το συνεταιριστικό κίνημα στη Γαλλία είναι ισχυρό και γι’ αυτό ο συνεταιριστικός νόμος δεν είναι πολύ αρνητικός. Ωστόσο υποφέρει από έναν διπλό κατακερματισμό: 1. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ συνεταιρισμών και εταιρειών, καθώς ο νόμος για τις εταιρείες διεισδύει και επηρεάζει τον συνεταιριστικό νόμο (οπωσδήποτε όχι καταλυτικά). Αυτό έχει νομικές συνέπειες, π.χ. σε περιπτώσεις ακυρότητας αποφάσεων, η οποία γίνεται βάσει του εταιρικού και όχι του συνεταιριστικού νόμου 2. Πολλαπλασιάζονται οι ειδικοί νόμοι ή οι ειδικές διατάξεις. Αυτό έχει μια πολύ σοβαρή θεσμική-συμβολική συνέπεια, ότι κάθε συνεταιρισμός νιώθει πολύ κοντά στους ομοειδείς αλλά καθόλου κοντά στα άλλα είδη συνεταιρισμών. Έτσι, ένα είδος συνεταιρισμών, π.χ. οι αγροτικοί, μπορεί να διαθέτει μεγάλη δύναμη, αλλά η ομοσπονδία όλων των συνεταιρισμών είναι ανίσχυρη, κι αυτό φυσικά αποδυναμώνει τις συνολικές διεκδικήσεις. Το συμπέρασμα είναι πως οι ειδικοί νόμοι είναι μεν χρήσιμοι γιατί διευθετούν επιμέρους ζητήματα, αλλά πρέπει να γίνονται περιορισμένα και μόνο όπου είναι απαραίτητοι. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι πως ο κατακερματισμός κάνει τους ειδικούς νόμους ευάλωτους σε πολιτικές επιθέσεις. Το μόνο καταφύγιο λοιπόν είναι η εναρμόνιση και ο γενικός νόμος.