Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ 2021 #10 Συνεταιριστικός κώδικας Πορτογαλίας - Deolinda Meira - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

#10 Συνεταιριστικός κώδικας Πορτογαλίας

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» 2021

 

Θεματική Δ’: Εναρμόνιση και ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Προβλήματα, προκλήσεις και επιτυχή παραδείγματα (Μάλτα, Γαλλία, Πορτογαλία)

Τίτλος εισήγησης: Συνεταιριστικός κώδικας Πορτογαλίας

Εισηγήτρια: Deolinda Meira, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο του Πόρτο / Σχολή Λογιστικής και Επιχειρήσεων του Πόρτο (ISCAP), διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και νομικό-επιχειρηματικό καθεστώς της κοινωνικής οικονομίας», ερευνήτρια στο Κέντρο Κοινωνικών και Οργανωτικών Σπουδών του Πολυτεχνείου του Πόρτο (CEOS.PP), υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας για την κοινωνική οικονομία

 

Ο συνεταιριστικός κώδικας της Πορτογαλίας ομαδοποιεί τις νομικές διατάξεις που ρυθμίζουν τους συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τον κλάδο τους. Το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας αναγνωρίζει στους συνεταιρισμούς ξεχωριστό νομικό καθεστώς δίνοντας και έναν ενιαίο ορισμό. Επίσης κάνει σαφή αναφορά στην προστασία του τρίτου τομέα (συνεταιριστικός και κοινωνικός τομέας) και στη συνύπαρξή του με τους άλλους δύο (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας). Στην Πορτογαλία η σήμανση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων με τον όρο «συνεταιρισμός» στον τίτλο τους είναι υποχρεωτική και αντίστοιχα δεν επιτρέπεται σε άλλες εταιρείες να χρησιμοποιούν αυτό τον όρο. Ο κώδικας δέχεται να υπάρχουν σε έναν συνεταιρισμό επενδυτές (επενδυτικά μέλη), ωστόσο περιορίζει τον ρόλο τους σε συμφωνία με τις συνεταιριστικές αρχές και τον δημοκρατικό έλεγχο του συνεταιρισμού. Η αρχή «μία ψήφος ανά συνεταιριστή» τηρείται γενικά, καθώς δικαιολογείται μόνο ως εξαίρεση και πάλι όχι παντού και με διάφορους περιορισμούς. Ο κώδικας γενικά ρυθμίζει τα σχετικά με τους συνεταιρισμούς έχοντας δύο έγνοιες: να διατηρήσει τη συνεταιριστική ταυτότητα επιτρέποντας τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα αλλά και τη χρηματοδότηση.