Ένα πάρκο τσέπης γεννιέται

Η γειτονιά του Βαρδάρη υποδέχεται έναν νέο κοινό χώρο - συμμετοχικό εργαστήριο

Ενδυνάμωση, συμμετοχή, συνευθύνη και κοινοτική δράση είναι τέσσερις λέξεις-κλειδιά για τη συνεργασία ανάμεσα στην Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ και την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr.

Έπειτα από τις εκδόσεις ημερολογίων, τις διαδραστικές εναλλακτικές ξεναγήσεις –με την καθεμιά απ’ αυτές να αναδεικνύει μια διαφορετική αθέατη πλευρά της ιστορίας του Βαρδάρη– και τη διοργάνωση της πρώτης Γιορτής Γειτονιάς τον Οκτώβριο του 2021, η Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη ξεκίνησε τη διαδικασία κατασκευής ενός πάρκου τσέπης στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε μέσω τριών εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού και η υλοποίηση γίνεται από την Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη, στην οποία συμμετέχουν μέλη και εργαζόμενα άτομα του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, κάτοικοι και φίλοι/-ες της περιοχής.

Παρόλο που η δράση της 30ής Ιουνίου αποτελεί τα εγκαίνια του πάρκου τσέπης στον Βαρδάρη, δεν εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Αντίθετα, εγκαινιάζει μια συμμετοχική διαδικασία κατασκευής ενός κοινού χώρου για τους κατοίκους και τα άτομα που εργάζονται στον Βαρδάρη ή μετακινούνται μέσω της συγκεκριμένης περιοχής. Ενός χώρου που θα (ανα)σχεδιάζεται και θα συν-κατασκευάζεται από την Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που θέτει η ίδια, προσφέροντας μια μικρή πράσινη νησίδα συνάντησης, ξεκούρασης και δημιουργικότητας από, με και για την ίδια τη γειτονιά!

 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία // kalomathe.gr αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας ανάμεσα σε πρόσωπα, συλλογικότητες και φορείς που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα. Η όλη προσπάθεια πρέπει να βασίζεται σε μια ανοιχτή συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση η οποία να εμπλέκει ενεργά περισσότερα άτομα, συλλογικότητες και φορείς.

Σκοπός του συλλόγου αυτού είναι η διεύρυνση της ΚΑΛΟ και η ισχυροποίηση των υφιστάμενων κυττάρων της μέσω τόσο της δημιουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης ενός δημόσιου χώρου, με τη μορφή ενός ψηφιακού εργαλείου, για την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, όσο και η παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων από, με και για τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ.

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2001 στη Θεσσαλονίκη, ως μια προσπάθεια εύρεσης και εφαρμογής εναλλακτικών μεθοδολογιών υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και των συγγενών τους, με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας, της αλληλοβοήθειας και της αυτοοργάνωσης. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας λειτουργεί με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υγείας. Αυτή τη στιγμή στη χώρα λειτουργούν τέσσερα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας –στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα Χανιά και στη Σητεία– τα οποία ανήκουν στο δίκτυο των «στεγνών» προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα βασίζουν τη λειτουργία τους στις κριτικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών υγείας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σύνδεση των κοινωνικοπολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών με τη διόγκωση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και οι οποίες τοποθετούν στο επίκεντρο των παρεμβάσεών τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

 

Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη

Η Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη αποτελείται από εργαζόμενους-ες, μέλη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας - ανθρώπους σε φάση απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης, εκπαιδευόμενους/-ες κοινωνικούς επιστήμονες και εθελοντές. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς και Κοιν.Σ.Επ. της πόλης, ομάδες από την κοινωνία των πολιτών και σημαντικά πρόσωπα της πόλης από τον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων.

«Η Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια που συμπυκνώνει πολλά από τα βασικά προτάγματα της δουλειάς στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας: την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στα προγράμματα, τη συνεργασία και τη συλλογική δράση, τη δημιουργικότητα, την αναζήτηση του κοινού μας τόπου ανεξάρτητα από τις διαφορετικές μας αφετηρίες, τη σημασία που δίνουμε στον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας, την ανάγκη μας να συναντηθούμε με τους ανθρώπους της γειτονιάς και του τόπου μας με δημιουργικούς τρόπους, την «αμφισβήτηση» των επίσημων αφηγήσεων για την ιστορία του τόπου μας, τη βαθιά μας πίστη στον άνθρωπο και την υπέρβαση προκαταλήψεων και αντιλήψεων για ανθρώπους ή τόπους, οι οποίες δημιουργούν όρια, σύνορα, αποκλεισμούς».

Οι στόχοι της ομάδας είναι:

  • Η γνωριμία των μελών του προγράμματος με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα της περιοχής του Βαρδάρη
  • Η γνωριμία και η συνεργασία με πολίτες και ομάδες της πόλης που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο γειτονιάς
  • Η ανάδειξη των αναγκών της γειτονιάς στην οποία εδρεύει το πρόγραμμα και η ανάπτυξη παρεμβάσεων μικρής κλίμακας σε συνεργασία με τους περίοικους
  • Η άρση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων για τους ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης.

 

Συνδιοργάνωση:

Πληροφορίες

Αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη την πολιτική απορρήτου μας.

video-thumbnail Open external content on original site

Πάρκο Τσέπης Βαρδάρη (Αφροδίτης 5 και Οδυσσέως)

11:30 – 13:00 

React! Ιδέες στην πράξη - 30 Ιουνίου 2022