#4 Διαδικτυακός διάλογος για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Green and grey talking bubbles

ΕΡΩΤΗΜΑ #4: Πολλές τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα αντιδρούν στην εγκατάσταση των ΑΠΕ. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικότερες αιτίες και ποιες οι πρακτικές ή και οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια;

Δείτε τις απαντήσεις εδώ