#2 Διαδικτυακός διάλογος για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Green and grey talking bubbles

ΕΡΩΤΗΜΑ #2: Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που κατά τη γνώμη σας σχετίζονται με τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα;

Δείτε τις απαντήσεις εδώ