#1 Διαδικτυακός διάλογος για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Green and grey talking bubbles

ΕΡΩΤΗΜΑ #1: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει αυτήν την πρόταση, έχει διαμορφώσει τη δική της Μακροχρόνια Στρατηγική ως το 2050, ενώ παράλληλα έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή της για απολιγνιτοποίηση ως το 2028. Σε ποιες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας θεωρείτε ότι πρέπει να στραφεί η χώρα για να πετύχει αυτούς τους στόχους και γιατί;

Δείτε τις απαντήσεις εδώ