ΕΚΔΟΣΗ

Ο Λιγνίτης στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα

Δεδομένα και προκλήσεις

O λιγνίτης αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό ορυκτό καύσιμο που διαθέτει η Ελλάδα. Eισάγοντας το 100% του φυσικού αερίου και το 98% του πετρελαίου που καταναλώνει η χώρα, η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας ανέρχεται (2013) στο 62,1% σε σύγκριση με μέσο όρο 53,2% για την ΕΕ των 281. Η ανάγκη για αξιοποίηση εγχώριων πηγών και το παραδοσιακά χαμηλό κόστος του λιγνίτη ήταν οι αιτίες που η Ελλάδα στράφηκε ήδη από τη δεκαετία του 1950 στην καύση λιγνίτη ως ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού της συστήματος.

Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, ένας συνδυασμός παραγόντων ανοίγει –έστω και δειλά– τη συζήτηση γύρω από τη μετάβαση σε μια μετα-λιγνιτική εποχή για τη χώρα: οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τη μείωση των εκπομπών cO2 και της ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η αυξανόμενη ευαισθησία των πολιτών γύρω από θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, η σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων, η εισαγωγή φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και η ραγδαία μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η έκδοση αυτή συγκεντρώνει τα βασικά δεδομένα γύρω από τον Λιγνίτη και τις προκλήσεις για μια μετα-λιγνιτική εποχή στην Ελλάδα ενώ παράλληλα συμπληρώνει το διεθνές αφιέρωμα Coal Atlas: Facts and Figures on a Fossil Fuel.

Product details
Date of Publication
2015
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
Number of Pages
20
Licence
Language of publication
Ελληνικά, Αγγλικά
ISBN / DOI
9766188129931